Responsive image
  Informácie

  Pri akomkoľvek dotaze nás môžete
  kontaktovať na:

  info@medjugorje.sk

  info@medjugorje.cz


  Video prenos nie je možné spustiť na iPad, iPhone a telefónoch s Androidom.  INFORMAČNÉ CENTRUM MEDŽUGORIE

  Od samotného začiatku zjavení Panny Márie sa pociťovala potreba šíriť posolstvá, čo najlepším spôsobom. Je jasné, že nikdy sa to nechápalo ako komerčná reklamná kampaň. Cieľom šírenia informácií o udalostiach v Medžugorí, posolstiev Panny Márie prostredníctvom Informačného centra Mir Medžugorie, je odovzdávať pravdu, ktorú v sebe nesú.
  Keď sa v roku 1981 začali zjavenia Panny Márie, Medžugorie bolo pod vládou diktatúry komunistického režimu. To znamenalo, že bol stále prítomný dozor polície a nebolo dostatok príležitostí na vybudovanie modernej komunikácie.
  Za každé nešťastne vyjadrené slovo mohol ísť človek do väzenia. Nebolo ľahké nájsť zodpovedných ľudí, ktorí by boli schopní pracovať na šírení posolstiev Panny Márie cez masovokomunikačné prostriedky. S oznámením o príchode demokracie v roku 1990 sa začali viaceré systematické kroky k tomu, aby sa správy z Medžugoria šírili čo najrýchlejšie a najkvalitnejšie.
  Bohužiaľ, krátko na to sa začala hrozná a nespravodlivá vojna. Všetky nápady, projekty boli odložené na lepšie časy. Aj keď sa vzhľadom na ťažkosti vojny počet pútnikov znížil, bol stále rastúci záujem o posolstvá a bolo mnoho ľudí, ktorí chceli zostať v kontakte s farnosťou Medžugorie. Z vyššie uvedených dôvodov v novembri 1993 začalo svoju činnosť "Informačné centrum MIR".
  S cieľom získať informácie z celého sveta týkajúce sa Medžugoria bol vytvorený archív a knižnica. Už v novembri 1994 boli dodané prvé elektronické zariadenia, ktoré boli nevyhnutné pre prevádzku centra. Postupom času sa začali zavádzať nové iniciatívy v oblasti informácií.
  Okrem iných projektov vzniklo i rádio, miestna televízia, internetový portál. V priebehu uplynulých rokov sa vytvorilo niekoľko „Informačných centier“ pre rôzne jazykové skupiny. Cieľom týchto aktivít je túžba šíriť posolstvo Panny Márie z Medžugoria do celého sveta.


  Slovenské a České Informačné Centrum "MIR" Medžugorie
  Aj naši pútnici mali už niekoľko rokov túžbu vytvoriť toto informačné centrum. Do Medžugoria putuje ročne, hlavne v letných mesiacoch, veľa pútnikov zo Slovenska.
  Preto sa i začalo so simultánnym prekladom večerného modlitbového stretnutia v slovenčine i v češtine v júni 2011. Aby sme mohli začať tento veľmi dôležitý dlhoočakávaný projekt, ktorý sa realizuje pod vedením a v spolupráci s farským úradom Medžugorie, bolo potrebné splniť viaceré podmienky.
  Vytvoriť skupinu zodpovedných ľudí, predovšetkým duchovne chápajúcich podstatu Medžugoria a i technicky zdatných ľudí (PC, prekladatelia...). Ďalej samozrejme boli potrebné finančné prostriedky, ktoré nie sú malé (PC, preklad, technická údržba) pre vytvorenie centra.
  Je pre nás veľkou radosťou, že môžeme začať naše pôsobenie práve 25. Medzinárodným festivalom v Medžugorí audio i video priamym prenosom z Medžugoria.

  Slovenské a české centrum sa zakladá ako 9. v poradí. Pred ním boli vytvorené tieto centrá: chorvátske, anglické, talianske, nemecké, španielske, francúzske, arabské a poľské. Naše centrum vzniká spoločne s ruským a ukrajinským. Cieľom pôsobenia centier je šírenie informácií z farnosti sv. Jakuba v Medžugorí v súhlase s oficiálnym učením Katolíckej cirkvi týkajúce sa zjavení, ktoré trvajú. Za každé centrum je zodpovedná jedna osoba, ktorá zostáva v úzkom kontakte s farnosťou. Vďaka tomu je možné zabezpečiť poriadok v šírení informácií a oficiálny prenos prekladu. Vďaka priamemu prenosu večerného modlitbového programu v slovenčine sa k modlitbe môžu pripojiť slovensky hovoriaci poslucháči doma i v zahraničí. Samozrejme, že bez finančnej podpory poslucháčov a pútnikov nie je možné zabezpečiť tlmočenie a priamy prenos. Spravovanie priameho prenosu si vyžaduje veľké výdavky. Máme nádej, že budeme môcť aspoň v jarných, letných a jesenných mesiacoch vysielať večerný program v slovenčine v priamom prenose. Veľa závisí i od vašich príspevkov. Informácie o možnosti zasielania príspevku môžete nájsť na úvodnej stránke. Pre každý jazyk v mene farnosti sv. Jakuba v Medžugorí bola daná iba jedna oficiálna internetová stránka:

  http://www.medjugorje.hr (chorvátsky)
  http://www.medjugorje.de (nemecky )
  http://www.medjugorje.ie (anglicky)
  http://www.centromedjugorje.org (španielsky)
  http://www.centromedjugorje.it (taliansky)
  http://www.centremedjugorje.org (francúzsky)
  http://www.medjugorjearabic.com (arabsky)
  http://www.centrummedjugorje.pl (poľsky)
  www.medjugorje.ru (rusky)
  www.medjugorje.com.ua (ukrajinsky)
  www.medjugorje.sk (slovensky)


  KONTAKT:
  Slovenské a České Informačné Centrum "MIR" Medžugorie

  info@medjugorje.sk

  info@medjugorje.cz  Oficiálna knižná ponuka Medžugoria

  Responsive image

  Keď Matka Hovorí-
  posolstvá Panny Márie
  Responsive image
  Modlite sa spoločne s radostným srdcom
  -Fra Slavko Barbaric
  Responsive image
  Modlitba ruženca
  Responsive image
  Eucharistia
  -Fra Slavko Barbaric
  Responsive image
  Stručná správa o udalostiach a posolstvách
  -Marijan Ljubič - Jakov Marin
  Responsive image