Popularne dnes

Posolstvo Panny Márie 25.7.2016

„Drahé deti!
Pozerám sa na vás a vidím vás stratených i v srdci nemáte modlitbu ani radosť.Vráťte sa k modlitbe, deti moje, postavte Boha na prvé miesto a nie človeka. Nestrácajte nádej, ktorú vám prinášam. Deti moje, nech tento čas – každý deň bude pre vás viac hľadaním Boha v tichosti vášho srdca. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, kým sa vám modlitba nestane radosťou.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie." 


Články

Posolstvo Panny Márie 9.5.2016 vizionárovi Ivanovi Dragičevičovi

Zobrazenie 2854

Drahé deti, aj dnes vás znovu pozývam obnovte moje posolstvá. Zvlášť vás pozývam modlite sa za pokoj. Modlite sa za pokoj vo svete. Drahé deti,...

Posolstvo Panny Márie 2.5.2016 vizionárovi Ivanovi

Zobrazenie 2792

Panna Mária dala 2.5.2016 vizionárovi Ivanovi na kopci Podbrdo toto posolstvo: Drahé deti! Nedovoľte, aby vás zviedla márnosť, materializmus, závisť...

Nová kniha posolstiev Panny Márie - do roku 2016

Zobrazenie 1664

Nové vydanie knižky s posolstvami Matky Božej, ktoré sú určené pre medžugorskú farnosť a celý svet, obsahuje všetky posolstvá až...

Jim Caviezel:,,Ak by som nebol v Medžugorí, nehral by som v Umučení

Zobrazenie 14013

  Jim, môžete nám povedať, ako ste sa dozvedeli o Medžugorí? Moja žena prišla do Medžugoria, keď som bol v Írsku, na natáčaní...

V škole lásky a pokoja: dojmy z Medžugorského stretnutia

Zobrazenie 1117

Od 29. februára do 4. marca 2016 sa v Medžugorí uskutočnilo 23. Medžugorské stretnutie pre organizátorov pútí, vedúcich modlitbových skupín a...

Výročné posolstvo Panny Márie, 18.marec 2016 cez vizionárku Mirjanu

Zobrazenie 1909

„Drahé deti, materinským srdcom naplneným láskou k vám, svojim deťom, chcem vás naučiť úplnej dôvere v Boha Otca. Prajem si, aby ste sa...

Zvuková nahrávka: zamyslenie k posolstvu Panny Márie z 25.1.2016

Zobrazenie 1257

    Prejsť k nahrávke          ...

Zobraziť ďalšie

SVEDECTVÁ

Bol som za stolom s Ježišom…

Zobrazenie 2073

Do Medžugoria som nikdy nechcel ísť na seminár pôstu, modlitby a mlčania. Pozvanie som prijal preto, lebo pred dvoma rokmi na  ...

Z Valencie do Medžugoria: cesta, ktorá stojí za to

Zobrazenie 888

Všetko to začalo veľmi jednoducho. Študovala som bioetiku vo Valencii, v Španielsku, keď sa v decembri 2013 objavil v kinách film...

Hľadanie môjho povolania

Zobrazenie 4317

Pochválený buď Ježiš Kristus! Chcem dnes vydať svedectvo o láske nášho Otca, ktorý nielenže vypočul moje modlitby a priviedol ma na...

Seminár pôstu, modlitby a mlčania: "všetko drží láska – Božia láska"

Zobrazenie 2301

Naše krátke svedectvá – duchovné perly, spoznania počas piatich dní s chlebom: „Cez ľudí, prednášky, Božie slovo som odkryl skutočnú...

Zobraziť ďalšie

Posolstvo Panny Márie 2.7.2016

Drahé deti, moja skutočná, živá prítomnosť medzi vami by vás mala urobiť šťastnými, pretože je to veľká láska môjho Syna. On ma posiela k vám, aby som vám materinskou láskou dodala istotu. Aby ste pochopili, že bolesť aj radosť, utrpenie i láska umožňujú vašej duši žiť intenzívne. Aby som vás znovu pozvala uctievať Ježišovo srdce, srdce viery, Eucharistiu. Môj Syn sa už od vekov deň čo deň živý vracia medzi vás, vracia sa k vám, ale ani vás nikdy neopustil. Keď sa jedno z vás mojich deti vráti k nemu, moje materinské srdce sa zachveje radosťou. Preto, deti moje, vráťte sa k Eucharistii, k môjmu Synovi. Cesta k môjmu Synovi je
ťažká, plná zriekania, ale na konci je vždy svetlo. Rozumiem vašim bolestiam i utrpeniam a materinskou láskou vám utieram slzy. Dôverujte môjmu Synovi, pretože on pre vás urobí i to, o čo by ste nevedeli ani len prosiť. Vy, deti moje, vy by ste sa mali starať iba o svoju dušu, pretože ona je to jediné, čo vám na tejto zemi patrí. Ju prinesiete špinavú alebo čistú pred nebeského Otca. Zapamätajte si, viera v lásku môjho Syna bude vždy odmenená. Prosím vás, aby ste sa zvlášť modlili za tých, ktorých môj Syn pozval, aby žili podľa neho a milovali svoje stádo. Ďakujem vám.Svätá omša:
19:00 - každý deň
Adorácia:
22:00 utorok a sobota
20:00 štvrtok - po sv. omši
22:00 - každého 25. dňa v mesiaci
Klaňanie sa Krížu:
20:00 piatok - po sv. omši
Milí priatelia, stránka sa bude postupne dopĺňať, preto niektoré kapitoly sú ešte bez textov. Ďakujeme za porozumenie! Vaše dotazy a pripomienky môžete posielať mailom na info@medjugorje.sk alebo telefonicky: 00421 949 100 112