Popularne dnes

Posolstvo Panny Márie 25.11.2016

 
„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste sa vrátili k modlitbe. V tomto milostivom čase mi Boh dovolil, aby som vás viedla k svätosti a jednoduchému životu, aby ste v malých veciach odkryli Boha Stvoriteľa, zamilovali sa do neho a aby sa váš život stal vďakou Najvyššiemu za všetko, čo vám dáva. Milé deti, nech je váš život v láske darom pre druhých a Boh vás požehná. A vy vydávajte svedectvo nezištne – z lásky k Bohu. Som s vami a prihováram sa za vás všetkých u svojho Syna. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie."




Články

Štatistika farnosti Medžugorie za október 2016

Zobrazenie 210

  Počet rozdaných Svätých Prijímaní : 200 800   Počet kňazov koncelebrujúcich na Svätých Omšiach: 3769 (121 za deň)...

Posolstvo Kráľovnej pokoja Ivanovi Dragičevičovi 28.10.2016

Zobrazenie 1063

Drahé deti, aj dnes vás chcem osobitným spôsobom pozvať aby ste otvorili svoje srdcia. Otvorte svoje srdcia pre posolstvá, ktoré vám...

Štatistika farnosti Medžugorie za september 2016

Zobrazenie 476

  Počet rozdaných Svätých Prijímaní : 204 900   Počet kňazov koncelebrujúcich na Svätých Omšiach: 4650 (155 za deň)...

Modlitba za pokoj 2016 vo Viedni: video záznam

Zobrazenie 2018

Posolstvo pre teba: modlitba za pokoj – je modlitbové stretnutie, ktoré sa už 8. rok uskutoční v katedrále sv. Štefana vo...

Svätý Otec Ján Pavol II. o Medžugorí

Zobrazenie 3905

Ján Pavol II. bol mariánskym pápežom. Jeho pápežské heslo bolo „Totus tuus, ego sum et omnia mea tua sunt." Mária bola pre neho Matka Cirkvi...

Púť pre manželov do Medžugoria 7. - 12.11.2016

Zobrazenie 943

Farnosť Kremnica organizuje v dňoch 7. 11.- 12.11.2016 púť pre manželov do Medžugoria na Medzinárodný seminár pre manželské páry.  ...

Zobraziť ďalšie

Posolstvo Panny Márie 2.12.2016

Drahé deti!
Moje materinské srdce plače, keď sa pozerám na to, čo moje deti robia. Hriechy sa množia, čistota duše je stále menej dôležitá, na môjho Syna sa zabúda, čoraz menej sa uctieva a moje deti prenasledujú. Preto vy, deti moje, apoštoli mojej lásky, dušou a srdcom vzývajte meno môjho Syna. On má pre vás slová svetla. On sa vám zjavuje, s vami láme chlieb a dáva vám slová lásky, aby ste ich premieňali na milosrdné skutky a tak boli svedkami pravdy. Preto, deti moje, nebojte sa. Dovoľte môjmu Synovi prebývať vo vás. On si vás použije, aby sa postaral o ranených a obracal stratené duše. Preto, deti moje, vráťte sa k modlitbe ruženca. Modlite sa ho s pocitmi dobroty, obety a milosrdenstva. Modlite sa nielen slovami, ale skutkami milosrdenstva. Modlite sa s láskou za všetkých ľudí. Môj Syn obetou povýšil lásku. Preto žite s ním, aby ste mali silu a nádej, aby ste mali lásku, ktorá je životom a ktorá vedie k večnému životu. Z Božej lásky som i ja s vami a materinskou láskou vás budem viesť. Ďakujem vám." Panna Mária bola veľmi smutná.



17:00 - modlitba ruženca
Svätá omša:
18:00 - každý deň
Adorácia:
21:00 utorok a sobota
19:00 štvrtok - po sv. omši
21:00 - každého 25. dňa v mesiaci
Poklona Svätému krížu:
19:00 piatok - po sv. omši