Popularne dnes

Posolstvo Panny Márie 25.6.2016

„Drahé deti! Ďakujte so mnou Bohu za dar, že som s vami. Modlite sa, milé deti, a žite podľa Božích prikázaní, aby vám bolo dobre na zemi. Dnes, v tento deň milosti, chcem vám dať svoje materinské požehnanie pokoja a mojej lásky. Prihováram sa za vás u môjho Syna a pozývam vás, aby ste vytrvali v modlitbe, aby som s vami mohla uskutočniť svoje plány. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie."


Články

Posolstvo Panny Márie 9.5.2016 vizionárovi Ivanovi Dragičevičovi

Zobrazenie 2139

Drahé deti, aj dnes vás znovu pozývam obnovte moje posolstvá. Zvlášť vás pozývam modlite sa za pokoj. Modlite sa za pokoj vo svete. Drahé deti,...

Posolstvo Panny Márie 2.5.2016 vizionárovi Ivanovi

Zobrazenie 2140

Panna Mária dala 2.5.2016 vizionárovi Ivanovi na kopci Podbrdo toto posolstvo: Drahé deti! Nedovoľte, aby vás zviedla márnosť, materializmus, závisť...

Nová kniha posolstiev Panny Márie - do roku 2016

Zobrazenie 1382

Nové vydanie knižky s posolstvami Matky Božej, ktoré sú určené pre medžugorskú farnosť a celý svet, obsahuje všetky posolstvá až...

Jim Caviezel:,,Ak by som nebol v Medžugorí, nehral by som v Umučení

Zobrazenie 13261

  Jim, môžete nám povedať, ako ste sa dozvedeli o Medžugorí? Moja žena prišla do Medžugoria, keď som bol v Írsku, na natáčaní...

V škole lásky a pokoja: dojmy z Medžugorského stretnutia

Zobrazenie 957

Od 29. februára do 4. marca 2016 sa v Medžugorí uskutočnilo 23. Medžugorské stretnutie pre organizátorov pútí, vedúcich modlitbových skupín a...

Výročné posolstvo Panny Márie, 18.marec 2016 cez vizionárku Mirjanu

Zobrazenie 1658

„Drahé deti, materinským srdcom naplneným láskou k vám, svojim deťom, chcem vás naučiť úplnej dôvere v Boha Otca. Prajem si, aby ste sa...

Zvuková nahrávka: zamyslenie k posolstvu Panny Márie z 25.1.2016

Zobrazenie 1127

    Prejsť k nahrávke          ...

Zobraziť ďalšie

SVEDECTVÁ

Bol som za stolom s Ježišom…

Zobrazenie 1712

Do Medžugoria som nikdy nechcel ísť na seminár pôstu, modlitby a mlčania. Pozvanie som prijal preto, lebo pred dvoma rokmi na  ...

Z Valencie do Medžugoria: cesta, ktorá stojí za to

Zobrazenie 751

Všetko to začalo veľmi jednoducho. Študovala som bioetiku vo Valencii, v Španielsku, keď sa v decembri 2013 objavil v kinách film...

Hľadanie môjho povolania

Zobrazenie 4001

Pochválený buď Ježiš Kristus! Chcem dnes vydať svedectvo o láske nášho Otca, ktorý nielenže vypočul moje modlitby a priviedol ma na...

Seminár pôstu, modlitby a mlčania: "všetko drží láska – Božia láska"

Zobrazenie 2120

Naše krátke svedectvá – duchovné perly, spoznania počas piatich dní s chlebom: „Cez ľudí, prednášky, Božie slovo som odkryl skutočnú...

Zobraziť ďalšie

Posolstvo Panny Márie 2.6.2016
„Drahé deti, ako Matka Cirkvi, ako vaša matka,
usmievam sa, keď vás vidím ako ku mne prichádzate, ako sa okolo mňa zhromažďujete, ako ma hľadáte. Moje príchody k vám sú dôkazom toho, ako veľmi vás Nebo miluje. Ukazujú vám cestu k večnému životu, k spáse.
Apoštoli moji, vy, ktorí sa snažíte mať čisté srdce a Ježiša v ňom, vy ste na dobrej ceste. Vy, ktorí hľadáte môjho Syna, hľadáte dobrú cestu. On zanechal mnoho znakov svojej lásky. Zanechal nádej. Ľahké je ho nájsť, ak ste pripravení na obetu a pokánie, ak máte trpezlivosť, milosrdenstvo a lásku k svojim blížnym.
Mnohé moje deti nevidia a nepočujú, pretože to nechcú. Neprijímajú moje slová a moje skutky, ale môj Syn skrze mňa pozýva všetkých. Jeho Duch osvecuje všetky moje deti vo svetle nebeského Otca,
v spoločenstve Neba i zeme, vo vzájomnej láske, pretože láska privoláva lásku a spôsobuje, že skutky sú dôležitejšie ako slová.
Preto, apoštoli moji, modlite sa za svoju Cirkev, milujte ju a konajte skutky lásky. Aj keď je tak veľmi zrádzaná, zraňovaná - je tu, pretože pochádza od nebeského Otca. Modlite sa za svojich pastierov, aby ste v nich videli veľkosť lásky môjho Syna. Ďakujem vám.“Svätá omša:
19:00 - každý deň
Adorácia:
22:00 utorok a sobota
20:00 štvrtok - po sv. omši
22:00 - každého 25. dňa v mesiaci
Klaňanie sa Krížu:
20:00 piatok - po sv. omši

Donation
Odoslať príspevok cez PayPalDonation

Milí priatelia, stránka sa bude postupne dopĺňať, preto niektoré kapitoly sú ešte bez textov. Ďakujeme za porozumenie! Vaše dotazy a pripomienky môžete posielať mailom na info@medjugorje.sk alebo telefonicky: 00421 949 100 112