Popularne dnes

--

Posolstvo Panny Márie 25.9.2016

 
„Drahé deti! „Drahé deti! Dnes vám pozývam k modlitbe. Nech sa modlitba stane životom pre vás. Iba tak sa vaše srdce naplní pokojom a radosťou. Boh vám bude blízko a vy ho pocítite vo svojom srdci ako priateľa. Budete s ním hovoriť ako s niekým, koho poznáte a, milé deti, budete mať potrebu svedčiť, pretože Ježiš bude vo vašom srdci a vy budete zjednotení v ňom. Som s vami a všetkých vás milujem svojou materinskou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie."

 


Články

Mladifest 2016 - video záznam

Zobrazenie 90

   1. deň    1. predstavovanie krajín účastných na mladifeste 2. úvodná svätá omša - páter Miljenko Šteko  3. kázeň na...

Modlitba za pokoj 2016 vo Viendni: priamy prenos

Zobrazenie 361

Drahí naši priatelia, všetci, ktorí sa modlíte spoločne s nami za pokoj! V utorok, 27. septembra 2016 sa uskutoční medžugorské...

Svätý Otec Ján Pavol II. o Medžugorí

Zobrazenie 2593

Ján Pavol II. bol mariánskym pápežom. Jeho pápežské heslo bolo „Totus tuus, ego sum et omnia mea tua sunt." Mária bola pre neho Matka Cirkvi...

Púť pre manželov do Medžugoria 7. - 12.11.2016

Zobrazenie 148

Farnosť Kremnica organizuje v dňoch 7. 11.- 12.11.2016 púť pre manželov do Medžugoria na Medzinárodný seminár pre manželské páry.  ...

ZMEŇME SVET A ZASTAVME VOJNY !

Zobrazenie 7330

"Modlitba ruženca má moc zmeniť tento svet, premôcť zlo, ukončiť vojny a priniesť pokoj nám i našim rodinám." NEPRETRŽITÁ MODLITBA ...

Posolstvo Panny Márie 9.5.2016 vizionárovi Ivanovi Dragičevičovi

Zobrazenie 4173

Drahé deti, aj dnes vás znovu pozývam obnovte moje posolstvá. Zvlášť vás pozývam modlite sa za pokoj. Modlite sa za pokoj vo svete. Drahé deti,...

Posolstvo Panny Márie 2.5.2016 vizionárovi Ivanovi

Zobrazenie 4020

Panna Mária dala 2.5.2016 vizionárovi Ivanovi na kopci Podbrdo toto posolstvo: Drahé deti! Nedovoľte, aby vás zviedla márnosť, materializmus, závisť...

Nová kniha posolstiev Panny Márie - do roku 2016

Zobrazenie 2139

Nové vydanie knižky s posolstvami Matky Božej, ktoré sú určené pre medžugorskú farnosť a celý svet, obsahuje všetky posolstvá až...

Zobraziť ďalšie

SVEDECTVÁ

Bol som za stolom s Ježišom…

Zobrazenie 2765

Do Medžugoria som nikdy nechcel ísť na seminár pôstu, modlitby a mlčania. Pozvanie som prijal preto, lebo pred dvoma rokmi na  ...

Z Valencie do Medžugoria: cesta, ktorá stojí za to

Zobrazenie 1166

Všetko to začalo veľmi jednoducho. Študovala som bioetiku vo Valencii, v Španielsku, keď sa v decembri 2013 objavil v kinách film...

Hľadanie môjho povolania

Zobrazenie 5074

Pochválený buď Ježiš Kristus! Chcem dnes vydať svedectvo o láske nášho Otca, ktorý nielenže vypočul moje modlitby a priviedol ma na...

Seminár pôstu, modlitby a mlčania: "všetko drží láska – Božia láska"

Zobrazenie 2665

Naše krátke svedectvá – duchovné perly, spoznania počas piatich dní s chlebom: „Cez ľudí, prednášky, Božie slovo som odkryl skutočnú...

Zobraziť ďalšie

Posolstvo Panny Márie 2.9.2016
„Drahé deti! Podľa vôle môjho Syna i s mojou materinskou láskou prichádzam k vám, mojim deťom, a zvlášť k tým, ktorí ešte nespoznali lásku môjho Syna. Prichádzam k vám, ktorí myslíte na mňa, ktorí ma vzývate. Vám dávam svoju materinskú lásku a prinášam požehnanie môjho Syna. Máte čisté a otvorené srdcia? Vidíte dary, znaky mojej prítomnosti a lásky? Deti moje, vo svojom pozemskom živote nasledujte môj príklad. Môj život bol bolesť, mlčanie a nesmierna viera a dôvera v nebeského Otca. Nič nie je náhodné – ani bolesť, ani radosť, ani utrpenie, ani láska. Všetko sú to milosti, ktoré vám udeľuje môj Syn a ktoré vás vedú do večného života. Môj Syn od vás žiada lásku a modlitbu v ňom. Milovať a modliť sa v ňom znamená – ako matka vás to naučím – modliť sa v tichosti svojej duše a nie len recitovať ústami. Je to i to najmenšie, najkrajšie gesto urobené v mene môjho Syna; je to trpezlivosť, milosrdenstvo, prijatie bolesti a obeta za iného. Deti moje, môj Syn sa na vás pozerá. Modlite sa, aby ste aj vy uvideli jeho tvár, aby vám mohla byť zjavená. Deti moje, odkrývam vám jedinú a skutočnú pravdu. Modlite sa, aby ste ju pochopili a mohli šíriť lásku a nádej, aby ste mohli byť apoštolmi mojej lásky. Osobitným spôsobom moje materinské srdce miluje pastierov. Modlite sa za ich požehnané ruky. Ďakujem vám."Svätá omša:
18:00 - každý deň
Adorácia:
21:00 utorok a sobota
19:00 štvrtok - po sv. omši
21:00 - každého 25. dňa v mesiaci
Klaňanie sa Krížu:
19:00 piatok - po sv. omši
Milí priatelia, stránka sa bude postupne dopĺňať, preto niektoré kapitoly sú ešte bez textov. Ďakujeme za porozumenie! Vaše dotazy a pripomienky môžete posielať mailom na info@medjugorje.sk alebo telefonicky: 00421 949 100 112